Đang tải...

Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán

Khách hàng mua sản phẩm trực tiếp tại cửa hàng có thể tiến hành thanh toán bằng tiền mặt hoặc thẻ thanh toán: Visa, ATM...

 

Đối với hình thức mua hàng Online bạn có thể thanh toán chi phí mua hàng bằng hình thức sau: Hình thứ COD ( Khách hàng sẽ tiến hành thanh toán chi phí mua hàng có người giao hàng khi nhận được hàng).